Werk

MAMA en werk

Sinds de jaren 50 werd de industialisering van onze productiesystemen ontwikkeld, met als doel dat mensen minder zouden moeten werken. Daardoor werden stilaan steeds meer disciplines op de arbeidsmarkt overbodig.

Desondanks deze vooruitgang worden mensen toch zwaar onder druk gezet om werk te vinden, terwijl er aan het ritme van de huidige werkweek niet genoeg werk is voor iedereen. We moeten af van de redenering dat iedereen tot de (verhoogde) pensioenleeftijd full-time aan de slag moet zijn.

MAMA wil af van de druk die werken en werk-zoeken momenteel met zich meebrengt.

De huidige stress rond werk-druk en werk-tekort kan volgens MAMA omgedraaid worden naar een grotere levenskwaliteit met meer vrije tijd en meer persoonlijke keuze: meer tijd voor gezin en zelfontplooiing. Het huidige systeem laat moeilijk toe om de loopbaan te onderbreken voor een periode van studie, tijd voor het gezin, rust of herbronning.

Ons systeem van hoge werkdruk brengt met zich mee dat hoe langer hoe meer mensen uitgeblust raken en psychische problemen ontwikkelen waardoor ze ziek worden op kosten van de maatschappij.

Enerzijds zijn er dus veel mensen die meer werken dan ze aankunnen, anderzijds zijn er veel mensen die niet op de arbeidsmarkt geraken.

Het is volgens MAMA niet heilzaam voor ouders om geen andere keuze te hebben dan een kleine baby al naar de crèche te moeten doen. Kinderopvang wordt daardoor nodig op enorme schaal, en het kost onze samenleving veel geld om aan de vraag te voldoen. Dit zorgt voor onnodige problemen die vermeden kunnen worden als de ouders, indien ze dit wensen, zelf langer kunnen zorgen voor hun kinderen. De besparing die dit oplevert is niet enkel financieel; baby’s die langer thuis verzorgd worden zijn emotioneel sterker.

MAMA wil af van de tendens om kinderen vanaf hun babytijd al door anderen dan de ouders te laten verzorgen.

Iedereen een basisinkomen

MAMA wil zoeken naar een nieuw evenwicht en de herverdeling van werk door middel van een basisinkomen. Dit basisinkomen wordt niet verondersteld voldoende te zijn om volledig van te leven, maar wordt eerder gezien als een basisbedrag met mogelijkheid tot meer persoonlijke vrijheid en levensplanning.

In combinatie met het vernieuwde schoolsysteem kan daarmee kansarmoede worden weggewerkt en verhoogt het de koopkracht, wat dan weer de economie ten goede komt. De herverdeling van rijkdom kan zo op een natuurlijke manier gebeuren: kapitaalkrachtige burgers betalen door hun koopgedrag mee voor het basisinkomen van degenen die het moeilijker hebben, waardoor de levenskwaliteit van de hele samenleving stijgt.

MAMA wil zoeken naar een systeem waarbij onze levenskwaliteit verbetert en de koopkracht groeit.

Dit basisinkomen zou kunnen ingaan op de leeftijd van schoolverlater, waardoor elke adolescent de financiële mogelijkheid krijgt om te studeren, ook de minder begoeden onder ons.

Dat geeft de kans aan àlle jongeren om te studeren en hun zelfstandige leven op te starten, en ontlast de ouders van dure studiekosten.

Door dit onvoorwaardelijk basisinkomen zal het werk herverdeeld kunnen worden zodat burger een meer evenwichtige werk/vrijetijdsverdeling krijgt. Het basisinkomen vervangt elke vorm van sociale uitkering maar is niet voloende om van te leven: er moet nog deeltijds gewerkt worden, of voltijds gedurende periodes.

Zo krijgt iedereen de mogelijkheid om de hele loopbaan aan zelfontwikkeling te doen, maar worden mensen tegelijk gestimuleerd om te werken, aangepast aan eigen mogelijkheden een planning, met bvb de mogelijkheid tot lang ouderschapsverlof of herbronnen.

Kritische stemmen die beweren dat op politiek en economisch niveau misbruik zal gemaakt worden van het basisinkomen door middel van een hoge prijsstijging van basisproducten, wil MAMA wijzen op het vernieuwde schoolsysteem waarin mensen opgevoed worden om rekening te houden met elkaar en ethisch tewerk tegaan op alle gebieden.

De prijzen van basisproducten zijn momenteel vastgelegd door middel van afspraken en aan de index gekoppeld, het installeren van een basisinkomen zou daar niets aan veranderen.

Kritische stemmen die beweren dat kansarme of werkschuwe mensen de motivatie niet zullen vinden om te werken en zo nog meer in de armoede terecht zullen komen, willen wij overtuigen door ons onderwijsbeleid: dit sluit niemand uit, zodat iedereen gestimuleerd wordt om een mooie loopbaan uit te bouwen en op termijn kansarmoede weg te werken.

Experimenten met daklozen en kansarmen rond basisinkomen getuigden reeds van een enorm positief resultaat.

De financiering voor dit basisinkomen is mogelijk door de stopzetting van steeds duurder wordende systemen als werkelozensteun en de bijhorende controle- en activeringsorganen, een falend gevangeninswezen en een overbelaste ziekenzorg.

We willen gaan voor een -op termijn- afgeslankte gevangenisportefeuille, de kostenvermindering van de ziekenzorg die het basisinkomen met bijhorende eigen tijdsplanning zal teweeg brengen, de verhoging van btw en accijnzen op luxeproducten, het invoeren van vliegtuig- en vrachtvervoertaks, ecotaks, vermogensbelasting, tobintaks en notionele interestaftrek.

Tegelijkertijd wil MAMA een flinke verlaging van de loonkost en een sterke begrenzing op gouden handdrukken en premies voor bestuurleden van bedrijven. Ook het afslanken van de ambtenarij, die momenteel 53% van onze belastingen kost, kan een grote financiële injectie geven voor het basisinkomen.

Het resultaat van dit onvoorwaardelijk basisinkomen is dat de koopkracht vermeerdert en burgers een garantie op persoonlijke vrijheid, financiële veiligheid en zelfontplooiing krijgen.

Dit resulteert in een gelukkiger beroepsleven met minder stress en dus minder kosten voor de ziekenzorg.

 

 

 

 

One thought on “Werk

  1. dag mama,

    Ik kan jullie visie volgen. Ik vraag me wel af welk bedrag jullie zien als basisbedrag.
    De minimuminkomens zijn tegenwoordig sowieso al laag met als gevolg dat die jobs niet ingevuld raken omdat men soms meer geld ontvangt aan de werkloosheid of aan de mutualiteit (alleenstaanden met kinderen ten laste hebben soms een hoger inkomen dan iemand in dezelfde situatie die gaat werken en die daardoor kinderopvang moet betalen).

    Dit basisbedrag dient dan wel lager te zijn dan de minimuminkomens, maar wat doe je dan met diegenen die echt niet in staat zijn om te werken door ziekte of beperking ?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.