De St(r)aat

MAMA en de staat/gemeenschap

Systemen als communisme hebben in de praktijk reeds meerdere malen bewezen niet te voldoen aan bepaalde basiswaarden zoals persoonlijke vrijheid. Noord-Korea is hier een schrijnend voorbeeld van: mensen worden onderdrukt en lijden honger.

Ons Westers sociaal-democratisch systeem lijkt niet langer te voldoen aan de eisen van de moderne burger. Macht en eigenbelang vertroebelen de democratische waarden, waardoor mensen geen vertrouwen meer hebben in politiek. Bedrijven en lobbyisten maken hoe langer hoe meer deel uit van politieke netwerken en politieke besluitvorming waardoor eigenbelang primeert op gezond verstand.

de zoektocht naar een nieuw soort samenleving

Door de sociale media is ons venster op de wereld groter geworden. Bevolkingsinitiatieven als referendums, G 1000, Occupy,… tonen aan dat de behoefte van burgers groeit om intensiever deel te nemen aan politieke beslissingen. De grote betogingen die plaatsvonden vanaf de jaren 80 lijken  weinig invloed gehad te hebben op de besluitnemingen waardoor de drang tot protest heeft plaatsgemaakt voor apathie. Zaken als het cordon sanitaire hebben ervoor gezorgd dat de noodkreet van een grote bevolkingsgroep niet gehoord werd. Wereldwijd hebben politiek en industrie hun agenda uitgevoerd tegen de wil van de bevolking.

Mensen zijn boos, maar kunnen geen kant uit met hun woede. Ze voelen zich daardoor machteloos.

In combinatie met een onderwijssysteem dat veiligheid biedt en mensen leert begrip op te brengen voor elkaar in combinatie met assertiviteit en positieve mondigheid, wil MAMA zoeken naar een directere vorm van democratie.

Via een staatsnetwerk in de stijl van de sociale media kan elke burger de mogelijkheid krijgen om een voorstel te lanceren wat door andere burgers “geliked” kan worden.

Op basis van het aantal likes kan het voorstel dan behandeld worden door de regering. In landen als Zwitserland werden reeds verschillende referendums georganiseerd en de uitslagen hiervan werden opgenomen in de politieke besluitvorming.

MAMA is niet tegen economische vooruitgang, maar wil dat de staat die in het teken zet van duurzame technologie, waardoor veel nieuwe jobs kunnen gecreëerd worden. Het systeem van cradle to cradle waarbij elk product zo veel mogelijk gerecycleerd wordt, kan zorgen voor een duurzame economie die ons leefmilieu spaart en die tegelijkertijd werk creëert. http://nl.wikipedia.org/wiki/Cradle_to_Cradle

MAMA wil af van een staat die ongebreidelde groei promoot en bedrijven hun gang laat gaan. De loonlast drastisch verlagen zal ervoor zorgen dat meer bedrijven in ons land gevestigd blijven, en dat ze meer geld hebben voor de verplichte CO2-taksen en voor investering in meer duurzaamheid.

MAMA wil de subsidiëring van CO2-taksen aan bedrijven afschaffen.

Ook de subsidiëring van verlieslatende landbouw kan omgekeerd worden in de subsidiëring voor biologische landbouw. Elke week gaan landbouwbedrijven failliet, die kunnen mits subsidies herstart worden als biobedrijven waardoor de gezondheid van onze landbouw en bevolking toeneemt en de concurrentie van lagere loonlanden vermindert.

Bepaalde huidige geprivatiseerde basisvoorzieningen zijn beter af met een organisatie door de staat: openbaar vervoer heeft door privatisering ingeboet aan kwaliteit, wat schadelijke gevolgen heeft voor het milieu en daardoor op termijn duurder uitvalt voor de staat.

Burgers hebben recht op een betaalbaar en flexibel openbaar vervoer.

De winsten worden door de privatisering niet geïnvesteerd in verbetering van kwaliteit van het openbaar vervoer, maar gaan integendeel naar hoge premies en gouden handdrukken van bestuursleden.

MAMA wil bedrijven die levensnoodzakelijke services aanbieden zoals openbaar vervoer en energie weer terug in handen van de gemeenschap. Daardoor kunnen een goede service, efficientie en werkgelegenheid tegenover lage servicekosten gegarandeerd blijven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.