Energie

MAMA en energie.

Door de klimaatopwarming kan niemand garanderen dat we in de nabije toekomst gespaard blijven van tsunami’s en aardbevingen, zelfs in ons relatief veilige Europa. Daarbovenop is de afbreekbaarheid van kernenergie nihil, en de stokkage van kernafval niet veilig.

Kernenergie heeft door de afgelopen gebeurtenissen in Fukushima bewezen onveilig te zijn.

Fossiele brandstoffen zorgen voor enorme vervuiling, wat onze maatschappij door de opwarming van de aarde in de nabije toekomst ontzettend veel geld gaat kosten. De tekenen hiervan zijn nu reeds zichtbaar: enorme overstromingen, stormen, abnormale seizoenswijzigingen…

Ook sterven er jaarlijks heel veel mensen door de gevolgen van luchtvervuling die fossiele energie met zich meebrengt.

In de verkoop van deze brandstoffen zijn die reële kosten niet bijgerekend, waardoor deze firma’s oneerlijke winst kunnen maken, en en de gewone burger opdraait voor de kosten en gevolgen hiervan.

Dure en machtige lobbybedrijven krijgen tijdens politieke besprekingen macht en invloed, zodat beslissingen niet objectief genomen kunnen worden.

MAMA begrijpt niet hoe lobbywerk door bedrijven bij politieke beslissingen wettelijk mogelijk is, en wil dit veranderen.

MAMA wil dat de grote lobbynetwerken geen toegang meer krijgen tot belangrijke politieke beslissingsorganen, omdat deze lobby’s zorgen voor rampzalige vertraging van de noodzakelijke ontwikkeling van hernieuwbare energie.

MAMA en alternatieve energie.

MAMA zegt niet dat we onze hedendaagse luxe moeten afschaffen, dat zou economisch onmenselijk zijn en ons terug naar een tijd voeren van problemen en achterstand.

Wel moet er gekeken worden naar de ontwikkeling van reeds aanwezige alternatieven voor fossiele energie.

Zonne-energie en windenergie kunnen mits een grotere, reële belasting op fossiele- en kernenergie relatief snel deze huidige risicovolle energiebronnen grotendeels vervangen.

MAMA wil meer belasting heffen op benzine, zodat mensen sneller naar alternatieven zullen zoeken. Milieuvriendelijke auto’s op geperste lucht zijn een interessante piste die momenteel niet onderzocht wordt in Europa, deels tegengehouden door de grote petroleumlobby.

Gezien de ramp van zeespiegelstijging die ons boven het hoofd hangt, is het beter om niet langer wachten op nog een klimaatconferentie met uitstel van executie, maar, nu het nog net niet te laat en financieel haalbaar is, massaal te investeren in hernieuwbare energie.

Om een wereldwijde ramp te voorkomen moeten we alles inzetten op hernieuwbare energie. 

2 thoughts on “Energie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.