Integratie

MAMA en Integratie

Nieuwkomers hebben in hun thuisland dikwijls niet de scholingskansen gekregen om hen hier een mooie toekomst te verzekeren. Basiskennis als schrijven, lezen en rekenen zijn zaken die veel mensen ontberen, met als gevolg dat ze niet genoeg kansen hebben om hier een veilig en welvarend leven uit te bouwen.

De kinderen van nieuwkomers doen soms achterstand voor het leven op doordat hun ouders niet genoeg geschoold zijn voor naschools engagement zoals huiswerkbegeleiding.

MAMA is ervan overtuigd dat het weinig zin heeft om armoede te transporteren van het ene land naar het andere. Migranten zijn immers dikwijls het slachtoffer van onze te soepele intergratienormen: wie al arm was in het thuisland dreigt de armoede en kansarmoede verder te zetten in ons land.

Lange wachtlijsten voor Nederlandse les, te weinig bindende afspraken en vertraagde integratie zorgen voor grote frustratie in onze samenleving.

Het heeft geen zin om mensen een uitkering te geven en verder aan hun lot over te laten.

MAMA wil integratie, basiseducatie, huiswerkbegeleiding en betrokkenheid op school koppelen aan de financiële ondersteuning tijdens de integratieperiode, zodat de oorspronkelijke cirkel van armoede kan doorbroken worden en de volgende generaties dezelfde volwaardige kansen krijgen als de autochtone jeugd.

In het belang van de toekomst van nieuwkomers en hun kinderen wil MAMA elke volwassene en elk kind dezelfde kansen geven: nieuwkomers worden bij aankomst in ons land door middel van een contract verbonden tot scholing.

Met mensen een verbinding aangaan rond educatie zorgt voor een hoger zelfbeeld, betere toekomstperspectieven, en gelukkiger migranten.

Deze lessen kunnen indien mogelijk georganiseerd worden in de school van de kinderen, zodat ouders meteen ook actief betrokken worden bij de leefwereld van hun kind.

Integratie kan op die manier een leuke gezinsopdracht worden die ten goede komt van de toekomst van alle gezinsleden.

De klassen die na schooltijd leegstaan kunnen gebruikt worden voor deze naschoolse activiteiten, waarbij culturele uitwisseling en kennisoverdracht hand in hand gaan. Nieuwe ouders van verschillende culturele afkomst kunnen zo de school en elkaar beter leren kennen waardoor de sociale band tussen hen en de school versterkt. Daarenboven wordt het leren van deze nieuwe zaken boeiender voor kind én ouder, omdat het veel meer inhoudt dan enkel theorie.

MAMA wil dat elke nieuwkomer kan profiteren van onze kennismaatschappij, waarbij een warm welkom, een geëngageerd team begeleiders en de wil tot integratie de belangrijkste elementen zijn.

MAMA wil deze scholingskans ook geven aan migranten die al langer in ons land verblijven maar moeite hebben met basiskennis of Nederlands. Het ontbreken van deze zaken zorgt dikwijls voor remmingen, waardoor thuiswerkende moeders minder buiten komen, minder contact hebben met de school, en niet goed op de hoogte zijn van de leefwereld van hun kinderen. Generatieconflicten, schoolverlaters zonder diploma, demotivatie van jongeren, en de reflex om harder vast te houden aan de conservatieve waarden van het thuisland zijn hier soms het gevolg van.

Personen van allochtone afkomst die door een gebrek aan basiskennis hun toekomst hier niet goed kunnen uitbouwen, krijgen ontwikkelingskansen door middel van een contract dat gelinkt is aan de financiële voordelen die onze samenleving hen biedt.

Voor deze intensieve scholing en de controles die gebeuren in naam van deze ontwikkelingskansen zijn natuurlijk veel extra werkkrachten nodig. Deze maatregel zal dus vele extra jobs creëren.

De kosten van de problemen die ongeschooldheid van de ouders en schoolverlaten zonder diploma met zich meebrengt, zullen dalen in evenredigheid met het verbeteren van de toekomstperspectieven van deze migranten. Daardoor wordt de extra investering terugverdiend en verbetert de levenskwaliteit en het engagement van deze burgers in onze samenleving.

De prijs die we met zn allen betalen voor vertraagde  integratie ligt momenteel zeer hoog: In Antwerpen alleen al studeren 28% van de jongeren af zonder diploma. De armoede, onveiligeid, criminaliteit en drugsproblematiek die dit met zich mee kan brengen kosten onze maatschappij heel wat geld. Dat kan met deze nieuwe aanpak constructiever besteed worden doordat we investeren aan de basis.

MAMA wil investeren in positieve ontwikkeling aan de basis zodat de toekomstperspectieven van migranten stijgen. Daardoor kunnen zij zichzelf en onze maatschappij een gelukkiger en veiliger toekomst garanderen.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.