Migratie

MAMA en Migratie

Mensen uit oorlogsgebieden zijn dikwijls zwaar getraumatiseerd. De begeleiding en integratie van politiek vluchtelingen verdient daarom grote zorg. Naast oorlog zijn er wereldwijd grote economische problemen waardoor mensen gedwongen worden hun geboortegrond in te ruilen voor de hoop op een welvarender toekomst in ons land.

De reden dat deze mensen uit andere samenlevingen en culturen, met dikwijls daarbijhorende andere normen en waarden, hun land verlaten en inruilen voor een “vreemd” land, is omdat ze dikwijls geen andere keuze hebben om te kunnen overleven. Dat vormt soms problemen die in de weg staan van maatschappelijke veiligheid.

Door de wereldwijde armoedeproblematiek is het zeer moeilijk om voor iedereen een veilige, gezonde en welvarende maatschappij in stand te houden.

Het heeft geen zin om mensen, kinderen en grootouders die arm en kansarm zijn in hun thuisland, te verplaatsen naar een kansarme positie in ons eigen land. Door de grote verwachtingen van de achtergebleven familie is er dikwijls veel financiële druk en de bijhorende schaamte als de verwachtingen niet voldoen, waardoor terugkeren dikwijls onmogelijk wordt.

De mythe die leeft in de thuislanden over ons land als “melk en honing” brengt mensen veel ongeluk en ontwortelt hen.

Mensenhandelaars maken misbruik van de verhalen die de ronde doen, waardoor mensensmokkel en sterfte door schipbreuk en andere rampen schering en inslag zijn. MAMA wil een migratiestop voor economische vluchtelingen om plaats daarvan een samenwerking aan te gaan met de reeds hier verblijvende migranten, om met hen samen te kunnen investeren in hun thuislanden. Daardoor verbetert de situatie in deze thuislanden, hoeven mensen niet meer te verhuizen omwille van economische redenen, en kunnen mensen met heimwee veilig terugkeren naar hun vaderland.

MAMA wil in samenwerking met de regeringen in de thuislanden grote ontradingscampagnes organiseren, om te zorgen dat dit menselijk leed voorkomen wordt.

In plaats van de huidige situatie, waarbij vele kansarme migrantengezinnen een ongelukkige en weinig hoopvolle toekomst wacht in de armoedezone van ons land, wil MAMA een systeem waarbij migranten uit economisch zwakkere regio’s actief kunnen deelnemen aan de opbouw van een betere economie in hun thuisland.

Onze staat kan in samenspraak met deze migranten en de leiders van de thuislanden projecten oprichten in co-financiering, waardoor meer werkgelegenheid en welvaart gecreëerd worden in het land van herkomst.

Op die manier geven we migranten de kans om vanuit hun verbeterde positie in ons land hun eigen thuisland mee op te bouwen, om indien gewenst op termijn te kunnen terugkeren om met de hier opgedane kennis en sociale vaardigheden een gelukkige en gezonde welvarende maatschappij te verwezenlijken in het land waar hun hart ligt.

Zodoende werkt dit nieuwe Maakbare Maatschappij-model emanciperend op wereldwijde schaal, met grote autonome inbreng van de migrant in zijn thuisland.

Zo kan op termijn het thuisland ook genieten van een empatisch onderwijs, een stabiele economie, een onvoorwaardelijk basisinkomen, een corruptievrije staat: de garanties voor een gelukkige, veilige en stabiele samenleving.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.