Milieu

MAMA en milieu

De grootste uitdaging van deze tijd is om de verdere opwarming van de aarde tegen te houden. MAMA wil daarom inzetten op de factoren die deze opwarming momenteel in de hand werken.

Vliegverkeer is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse wereld. De extreem goedkope tarieven zorgen voor een onbalans met het milieuvriendelijker maar duurdere openbaar vervoer.

Er wordt momenteel geen rekening gehouden met de effectieve kost die deze goedkope vluchten met zich meebrengen, nl. de opwarming van onze (enige) aarde die volgens het recentste VN-rapport in de nabije toekomst miljoenen mensen dakloos zal maken en conflicten, waterschaarste en chaos zal veroorzaken.

MAMA wil een doorrekening van de effectieve vervuilingskosten, want om deze opwarming tegen te gaan zullen in heel Europa immense dijken, waterreservoirs en drijvende steden moeten gebouwd worden, waarvoor momenteel geen geld opzij wordt gezet.

MAMA wil deze wereldramp helpen voorkomen.

Eén op 4 vrachtwagens rijdt leeg door ons land. Dit zorgt voor een enorme vervuiling en veel fileleed. MAMA wil daarom naast het eurovignet extra wegentaksen voor vrachtverkeer per doorrit invoeren. Dit zal onze gezondheid, fileleed en portemonee ten goede komen.

MAMA wil de huidige praktijken om aan de Europese emissienormen te voldoen door schone lucht te kopen in het buitenland omvormen. Elke burger heeft recht op effectieve schone lucht in ruil voor zijn belastinggeld, in plaats van deze dure virtuele ruilactie om aan de normen te voldoen. MAMA wil de gezondheid van de burger beschermen in plaats van hem fysiek én financieel op te laten draaien voor de tekortkomingen rond Europese richtlijnen.

Kinderen die in de buurt van drukke verkeeraders wonen krijgen sneller astma en ontwikkelen hun longen niet volledig, waardoor ze meer gezondheidrisico’s oplopen en de kans hebben vroeger te sterven. MAMA wil elke burger doordringen van het besef dat men door onverantwoord reisgedrag en het ontlopen van klimaatverantwoordelijkheid mee schuldig is aan de gezondheidsproblemen van weerloze kinderen.

Want schone lucht is een kinderrecht.

MAMA wil producten uit het buitenland belasten op hun effectieve (vlieg)kilometers en uitstoot. Zo krijgen onze eigen producten een eerlijke concurrentiekans, waardoor de plaatselijke economie gestimuleerd wordt. Zo is een Belgische tomaat niet meer duurder dan een Spaanse tomaat die er net een vervuilende vliegreis heeft opzitten.

Westerse bedrijven kopen in de Derde Wereld enorme oppervlaktes op aan spotprijzen om daar groenten te kweken voor export. Ze maken afspraken met de corrupte overheden en houden er geen rekening mee dat hun grootschalige productie zorgt voor watertekort bij de plaatselijke bevolking. MAMA wil deze groenten takseren op hun werkelijke CO2-vervuiling, zodat eerlijke Belgische boontjes goedkoper worden dan hun Afrikaanse broertjes.

MAMA wil op elk product de werkelijke impact op het milieu vermelden, zodat de consument op eenvoudige manier kan kiezen voor de meest ecologisch-verantwoorde producten.

Momenteel is het Europese plan voor luchtvaartbelasting onder druk van China uitgesteld tot 2020. MAMA wil het goede voorbeeld geven en ondertussen alvast een vliegtaks opleggen voor onze eigen burgers. Indien we dit ook doorvoeren naar Europees niveau, kan milieuvriendelijker (openbaar) vervoer een gezonder alternatief zijn om te reizen en kunnen we als Europa een statement maken naar de rest van de wereld.

Wij waren pioniers wat vervuiling betreft, laten we nu het goede voorbeeld geven en pioniers worden in ecologie!

Bijen zorgen door bestuiving voor 30% van al het menselijk voedsel, ze zijn dus zeer belangrijk in de voedselketen. Bijen zijn wereldwijd bedreigd door chemische bestrijdingsmiddelen die hen verzwakken zodat ze vatbaar worden voor ziektes en massaal sterven. MAMA wil door middel van campagnes de bedrijven en burgers motiveren voor bij-vriendelijk gedrag, in naam van het voortbestaan van bij en mens.

We hebben de bijen hard nodig, dus verdienen ze onze absolute bescherming!

Het gebruik van plastiek neemt elke dag toe en vervuilt met hoge snelheid onze leefwereld en zeeën. MAMA wil een plastiektaks die de werkelijke schade van plastiek op ons milieu incalculeert. Zo zullen bedrijven sneller terugkeren naar beter recycleerbare materialen als papier, glas, blik, jutte,…

MAMA wil supermarkten stimuleren om een bulkafdeling te voorzien en plastiek wegwerpzakjes te verbieden. Burgers zullen via campagnes aangespoord worden om milieuvriendelijker te winkelen.

MAMA wil bedrijven meer belasten op vervuilende productie waardoor ze gestimuleerd worden om milieuvriendelijker te produceren.

Grote bedrijven betalen CO2 taks voor hun hoge energieverbruik. Onze staat subsidieert een groot deel van deze bedrijven hun CO2 taks, omdat ze anders vertrekken naar lagere-loonlanden. De burger draait daardoor financieel op voor de kosten van deze broekzak-vestzak operatie.

MAMA wil de subsidiëring van CO2-taks afschaffen voor bedrijven.

MAMA wil een goedkoper en efficienter openbaar vervoer in combinatie met een meer uitgebouwd fietsbeleid door middel van campagnes. Wat in Nederland kan kunnen wij ook! MAMA wil fietsers belonen, zij zorgen immers voor gezondere lucht en een gezonder lichaam, waardoor ze onze maatschappij minder kosten aan ziekenzorg voor zichzelf én voor de slachtoffers van luchtvervuiling.

MAMA wil zoeken naar alternatieve werkoplossingen: thuiswerk, dicht bij huis-banen en fietsverkeer kunnen via campagnes en beloning ervoor zorgen dat onze maatschappij gezonder wordt voor iedereen.

MAMA wil je bewust maken van de impact van jouw CO2-gedrag op je medemens.

Door niet langer te focussen op status en punten en een groter bewustzijn op te bouwen rond milieu en wereldproblematiek, kunnen kinderen uitgroeien tot volwassenen die niet langer gericht zijn op enkel winst en ondernemen ten koste van anderen, het milieu of de derde wereld.

MAMA wil ecologische verantwoordelijkheid installeren bij elke burger waardoor de grote klimaatcatastrofe kan vermeden worden.

3 thoughts on “Milieu

 1. allright Trijn, way to go.
  Kom je niet in Gent op 😕

  Kleine opmerking die mij bij het snel doorlezen ff binnenschiet.
  Hoe “Tijdels het 2e jaar van aankomst verplicht minstens een jaar werken, met mogelijkheid tot instroom in laagdrempelige werkgelegenheidsdiensten van de gemeenschap.”
  combineren met “Motto: werk met passie of werk niet!”.

  Voor de rest kan ik mij bijna overal vinden. Basisinkomen ja, machtsverhoudingen minimaliseren JA, Milieu Natuurlijk JA, Betalen voor gereden km’s JA.
  onderwijs (ondanks mijn huidige voorliefde voor rationele vakken) moet ook betaalbaar blijven, want een fundament v ongelijkheid, maar je streven naar mondigheid lijkt inderdaad crucialer dan kennis.

  Ik speel de laatste tijd met het idee om wetgeving toe te passen wanneer overlast en dus niet als staatspesterij. Misschien kunnen we in dit kader ook boetes, sancties (-mss zelfs administratieve kosten-) laten afhangen van financiële status.

  Enkel met de naam heb ik problemen 😉
  Misschien zoiets als Plezante Alternatieven ter bevordering van Positieve Aangenaamheden

  Veel succes !!!
  Jan, de fan

 2. Via taks de reële schaarste en vervuiling van brandstof doorrekenen is de oplossing voor ALLES:
  -openbaar vervoer wordt automatisch relatief goedkoper en dus meer gebruikt
  -fille leed verdwijnt en dure domme aanpassingen aan infrastruktuur worden overbodig
  -lokale handel en economie wordt door duur transport aantrekkelijker
  -milieu komt terug op adem
  -goedkope brol uit china wordt dure brol en dus niet langer verkocht
  -moet ik nog verdergaan?

 3. Ook het CO2 verhaaltje is een hoax, Dit is maar een fabeltje om ons nog meer te laten betalen. De global warming is ons de laatste tien jaar vooral vanuit de Verenigde Naties en met de hulp van meester-manipulator en Bio-industrieel Al Gore ingedramd als een wetenschappelijk feit. Niet te begrijpen dat we dit geloofd hebben als je weet dat de antropogene CO2 slechts 0,00385 % (en op dat percentage willen wij 10 % reduceren op CO2) van de atmosfeer vertegenwoordigt … Hoe kan een procentuele stijging hiervan zoveel onheil veroorzaken ? De milieuproblemen zullen wel een andere oorzaak hebben…
  De kennis is er om ons volledig op vrije energie te laten leven (Nikola Tesla).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.